>5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı(1)

>

2010-2011 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları indir,2010-2011 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları download,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları ara,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları bul,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları sunusu,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları oku,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları izle,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları açıklaması indir,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları dosyasını indir,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları açıklaması,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları Şiirleri,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları şube toplantıları

A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D),yanlış olanın yanına (Y) yazınız. (Her soru 3 puan)
(D) Serbest meslek sahiplerini bir araya getiren kuruluşlara oda denir.
(D) İnsanların sivil toplum örgütlerini desteklemesi ve faaliyetlerine katılmasına katılım denir.
(Y) Teknolojik gelişmelerin, yapılan buluşlarla ilgisi yoktur.
(D) Çalışmalarımızın sonuna, yararlandığımız kaynağın ismini, yazarını ve yayın evini yazmamız gerekir.
(D) Bilim insanı meraklıdır, tarafsızdır, araştırmacıdır, şüphecidir, kararlıdır ve planlı çalışır.
(D) Bir bölgenin çok yağış alması ve eğimin fazla olması toprak kaymasına neden olur.
(Y) Bir yerin nüfusunun artmasında deniz, doğal güzellikler, sanayi ve iklim etkili değildir.
(Y) Bir bölgedeki coğrafi özellikler ve doğal kaynaklar o bölgenin ekonomik faaliyetlerini etkilemez.
(Y) İnsanların tercih ettikleri mesleklerin, bölgenin ekonomik faaliyetleri ile ilgisi yoktur.
(D) Ege ve Akdeniz kıyılarında turizme dayalı ekonomik faaliyetler yapılır.
                                 
B-)Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere yerleştiriniz. ( Her soru 3 puandır)
 vakıf       dernek           kurum           TEMA Vakfı            ÇYDD          TSK
 ekonomi               sendika              bölge           kapital           sivil toplum örgütü
a-) İnsanların ortak amaçlarına ulaşmak ve haklarını korumak için birlikte oluşturdukları kuruluşlara
sivil toplum örgütü  denir.
b-) Bir ürünün üretiminden tüketiciye kadar ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütününe ekonomi  denir.
c-) ÇYDD   eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
d-) Bir girişimcinin kullandığı ana para, alet ve makinelere kapital  denir.
e-) “10 Milyar Meşe Projesi” TEMA Vakfı   tarafından  gerçekleştirilmiştir
f-) İşçi ve işverenlerin, hak ve kazançlarını korumak için kurulan birliklere  sendika  denir
g-) TSK ‘nin birinci görevi Türk vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.
h-) İnsanların süreklilik gösteren ihtiyaçlarını gidermek için oluşturdukları yapıya kurum denir.
ı-) Vakıf  ve dernek  gibi sivil toplum kuruluşları, topluma yararlı bir hizmeti gerçekleştirmek için kurulurlar.
i-) Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara bölge  denir.
C-) Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.                           (Her soru 4 puan)
S-1) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili bir örgüt değildir?
a-) Yeşilay               b-) Türk Diyabet Vakfı            c-) Türk Böbrek Vakfı              d-) ÇEVKO
 
S-2) Aşağıdakilerden hangisi resmi bir kurum değildir?
a-) Milli Eğitim Müdürlüğü          b-) LÖSEV             c-) Emniyet Müdürlüğü                d-) Muhtarlık  
S-3) Sigara,içki ve uyuşturucu gibi insan sağlığına zararlı maddelere karşı bireyleri korumak için çalışan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a-) TEMA Vakfı            b-) Çağdaş Eğitim Vakfı          c-) Yeşilay         d-) Çocuk Esirgeme Kurumu
S-4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ekonomik alanda yaptığı inkılaplardan birisidir?
a-) Hafta tatili pazar gününe alındı.                 b-) Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.              
c-) Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.           d-) Miladi takvim kullanılmaya başlandı.
S-5) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ihtiyacın karşılanması için hizmet eder?
a) Emniyet Müdürlüğü                b) Lise                c) İlköğretim                d) Milli Eğitim Bakanlığı               
S-6) Sivil toplum kuruluşları ile ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-) Çeşitli etkinlikler düzenleyerek eğitime destek verirler.                              
b-) Para kazanmak amacıyla insanlar bir araya gelirler.                            
c-) Muhtaç insanlara yardım ederler.                      
d-) Kadın haklarının korunması amacıyla çalışmalar yaparlar.
S-7) Üzüm, incir ve zeytin en fazla hangi bölgemizde üretilmektedir?
a-) Ege                             b-) Akdeniz                         c-) Karadeniz                   d-) Marmara
S-8)  I. Kızılay-Zararlı alışkanlıkları önlemek.
       II.Yeşilay-Doğal afetlere hazırlık ve mücadele.
      III. Huzurevleri- Kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılara sahip çıkmak.
      IV. Çekül- Doğal ve kültürel mirası korumak.
Yukarıda verilen sosyal örgüt-faaliyet eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
a-) I, II                           b-) III, IV                    c-) I, II, III                       d-) I, II, III, IV
D-) Ülkemizde görülen iklim çeşitlerini ve özelliklerini yazınız.                        (8 Puan)
Advertisements
This entry was posted in 5. Sınıf Yazılıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s