>5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı(6)

>

2010-2011 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları indir,2010-2011 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları download,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları ara,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları bul,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları sunusu,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları oku,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları izle,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları açıklaması indir,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları dosyasını indir,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları açıklaması,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları Şiirleri,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları şube toplantıları

……………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5.SINIFLAR
SOSYAL BİLGİLER  2. DÖNEM I. YAZILI  SINAV SORULARI
     
      A-Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz( 10×1=10 PUAN )
    mucit –ticaret- ithalat- turizm –kaynakça -süreli yayın  – teknoloji  – kültür – icat-  meslek
1-) Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ……………………………. denir.
2-) Her tür mal ve hizmetin kar amacıyla el değiştirmesine …………………………… denir.
3-) ………………… insanın yaşamını sürdürebilmek ve geçimini sağlayabilmek için sürekli olarak yaptığı iştir.
4-) Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ……………………… denir.
5-) Daha önce bilinmeyen bir şeyin insan çabasıyla bulunmasına ………………………. denir.
6-) Bilim ya da bilginin tekniğe, yaşama, yeni uygulamalara aktarılmasına …………………… denir
7-) Bir toplumun yüzyıllar boyunca oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne…………. denir.
😎 -…………………………sayesinde ülkeye döviz girişi artar.
9- Belirli aralıklarla çıkan bilgi veren  yayınlara ………………….denir.
10-Araştırma ve ,incelemede yararlanılan  belgelere ………………….denir.
 B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” harfi koyunuz.
     ( 10×1=10 PUAN )
 1- (   ) Bir ülkenin başka bir ülkeye mal veya ürün satmasına ihracat denir.
 2-(   ) Tarihte ilk yazıyı Osmanlı Devleti bulmuştur.
 3-(  ) Atatürk, insanların kendilerine akıl ve bilimi yol gösterici almalarını istemiştir.
4-(  ) Ülkemizin ortalama yüksekliği en fazla olan bölgesi Marmara Bölgesi’dir.
5-(  ) Sanayi, turizm, ulaşım ve ticaret nüfus dağılımını etkileyen beşeri faktörler arasında yer alır.
6-(  ) İshak Paşa Sarayı Erzurum’da bulunmaktadır.
 7-(  ) Doğu Karadeniz ile Erzurum-Kars Bölümü büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerin başında gelir.
8- (  ) Bilim insanı meraklıdır, tarafsızdır, araştırmacıdır, şüphecidir, kararlıdır ve planlı çalışır.
9-(  ) Bir bölgenin çok yağış alması ve eğimin fazla olması toprak kaymasına neden olur.
10-(  ) Bir yerin nüfusunun artmasında deniz, doğal güzellikler, sanayi ve iklim etkili değildir.
C-Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz. .( 20×4=70 PUAN )
1.“Bilim, insanoğlunun doğada olup bitenleri …………………. etmesiyle başlar.” Cümlesini doğru tamamlayan sözcük hangisidir?
       A) merak                B) öğrenmek                C) tahrip                   D) düzeltme
2. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin toplum hayatına olumsuz etkilerindendir?
      A) Hızlı trenle seyahat etmek             B) Teknolojik donanımlı savaş uçakları kullanmak
      C) İnternette araştırma yapmak          D) Cep telefonu kullanmak
3. Yurdumuzda yükseltisi en fazla olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A)     Doğu Anadolu Bölgesi      B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi  C) İç Anadolu Bölgesi         D) Ege Bölgesi
4. Tarihte uçağı ilk kez kim uçurmuştur?
 A) Hazerfen Ahmet Çelebi         B) Wright Kardeşler      C) Newton             D) Gutenberg
5. İlk Türk matbaacısı kimdir?
   A) Farabi                       B) Evliya Çelebi       C) İbrahim Müteferrika                 D) Edison
6. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biri değildir?
A)cesurdur              B) toplum için çalışır      C) çalışkandır                  D)sabırsızdır
7. Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözüyle neyin önemini vurgulamıştır?
A) ekonomi         B) sağlık        C) bilim         D) spor
8. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
        1.Edison                                        (   ) atom bombası
           2.Piri Reis                                      (   ) telefon
       3.Graham Bell                                (   ) ampul
       4.Einstein                                        (   ) ilk dünya haritası
          5. Leonardo da Vinci                          (   )matbaa
          6. Gazi Yaşargil                                  (   )tıp
          7. Galile                                              (   )beyin cerrahı
          8. İbni Sina                                         (   )yer çekimi
          9. Newton                                           (   ) mekanik
          10. Gutenberg                                     (   )dünyanın dönüşü
9-) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili bir örgüt değildir?
a-) Yeşilay               b-) Türk Diyabet Vakfı            c-) Türk Böbrek Vakfı              d-) ÇEVKO
 
10-) Aşağıdakilerden hangisi resmi bir kurum değildir?
a-) Milli Eğitim Müdürlüğü          b-) LÖSEV             c-) Emniyet Müdürlüğü                d-) Muhtarlık  
11-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ekonomik alanda yaptığı inkılaplardan birisidir?
a-) Hafta tatili pazar gününe alındı.                 b-) Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.              
c-) Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.           d-) Miladi takvim kullanılmaya başlandı.
12-) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ihtiyacın karşılanması için hizmet eder?
a) Emniyet Müdürlüğü                b) Lise                c) İlköğretim                d) Milli Eğitim Bakanlığı               
13-) Sivil toplum kuruluşları ile ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-) Çeşitli etkinlikler düzenleyerek eğitime destek verirler.                              
b-) Para kazanmak amacıyla insanlar bir araya gelirler.                             
c-) Muhtaç insanlara yardım ederler.                     
d-) Kadın haklarının korunması amacıyla çalışmalar yaparlar.
14-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
           A-Portakal Antalya ve çevresinde bolca yetişir.
            B- Çay her mevsim yağışı sevmeyen bir üründür.
            C- İncir Aydın ve çevresinde bolca yetişir.
            D- Yurdumuzun en iri karpuzları Diyarbakır’da yetişir.
15. Kayısı üretimi ile tanınan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
           A-Kayseri       B- Malatya        C- Antalya          D- Ankara
 16. Türkiye’nin en yüksek dağı hangisidir?
            A) Ilgaz Dağı             B) Uludağ                        C) Ağrı Dağı                     D) Küre Dağı
17.  Türkiye’de büyükbaş hayvancılık en çok hangi bölgemizde yapılır?
           A-İç Anadolu   B- Marmara    C- Doğu Anadolu         D- Güneydoğu Anadolu
 18.  Tekirdağ ve çevresi aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetişmesine  imkân sağlamaktadır?
              A- incir          B- portakal    C- fındık                D- ayçiçeği
 19.  Yurdumuzda küçükbaş hayvancılığın en yaygın olarak yapıldığı bölgemiz  hangisidir?
           A- İç Anadolu   B- Karadeniz     C- Ege           D- Marmara
20 . Pamuk aşağıdakilerden hangi bölgemizde yetiştirilmez?
            A-Akdeniz       B-Karadeniz        C- Ege         D- Güneydoğu Anadolu

Soruları dikkatli okuyup,doğru cevaplandırınız.  BAŞARILAR!!!!!!!

Advertisements
This entry was posted in 5. Sınıf Yazılıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s