>5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı(1)

>

2010-2011 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları indir,2010-2011 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları 5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları download,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları ara,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları bul,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları sunusu,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları oku,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları izle,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları açıklaması indir,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları dosyasını indir,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları açıklaması,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları Şiirleri,5.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı sınav soruları şube toplantıları

2010–2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM
                            YILI ………………  İLKÖĞRETİM OKULU                          
 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi II. Dönem 1.Yazılı Soruları
A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.(20 puan)
1.(…)Marmara Bölgesi sanayi alanı olarak bilinir
2.(…)Hayvancılık Doğu Anadolu Bölgesi insanının en çok uğraştığı ekonomik faaliyettir.
3.(…)Ormancılığın en gelişmiş olduğu bölgemiz Güney Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
4.(…)Atatürk Türk ulusunun çağdaş bir düzeye gelmesi için birçok alanda inkılaplar yapmıştır.
5.(…)Telefonu, 1876 yılında Thomas Edison icat etmiştir
6.(     ) Bilim adamlarının buluşları, tesadüfen ortaya çıkmıştır.
7. (…) Sanayinin geliştiği yörelerde nüfus yoğunluğu daha azdır.
8.(…) Teknolojik ürünlerin yararlarının yanında zararları da vardır.
9.(…)  Ülkemizde bulunan hanlar, kervansaraylar, medreseler, hamamlar, saraylar tarihi mekanlarımızdandır.
  10. (….) Türk bilim insanlarından Gazi Yaşargil beyin cerrahı dalında önemli gelişmelerde bulunmuştur.
B)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 14 puan )
Ova      Doğu Anadolu Bölgesi      Karadeniz      İnkılaplar      Mercek      Bayramlar    Newton 
1.Ormanlık alanlar  bakımından en zengin bölgemiz ………………………..Bölgesi’dir.
2.Yükseltisi en çok olan bölgemiz ……………………………..Bölgesi’dir.
3. …………………………………….. Türk toplumunu çağdaş toplumlar seviyesine çıkarmak için yapılmıştır.
 4.Yerçekimi kuvvetini  ………….……………… bulmuştur
5.Dürbün ve gözlük ……………………….  yararlanılarak yapılır.
6.Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ……………………..denir.
7………………………insanların bir araya gelmesini sağlayan kültürel değerlerdendir.
1.Erozyonla mücadele etmek isteyen bir kimse hangi  sivil toplum örgütüne üye  olmalıdır? ( 5 puan )
A) Kızılay            B) AKUT              C) TEMA            D) Yeşilay
2.  23 Nisan 1920’de açılan TBMM “Egemenlik      kayıtsız şartsız milletindir”, ilkesini benimsedi.
 Aşağıdaki devrimlerden  hangisi bu ilke  doğrultusunda yapılmıştır? ( 5 puan )
A)Cumhuriyetin ilanı    B)Medeni Kanun      C)Soyadı Kanunu      D)medreselerin kapatılması
3.Daha önce hiç kullanılmamış yeni bir şey yaratmaya ne denir? ( 5 puan )
a) teknoloji                b) bilim                         c) mucit                     d) icat
4.Aşağıda verilenlerden hangisi bir bilim adamının özelliği olamaz? ( 5 puan )
a)      İnsanlığın yararını düşünür
b)      Kendi çıkarları için icat yapar
c)      Azimli ve özverilidir
d)     Hayal gücü  yüksektir
5.“Çeşitli konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan yayınlardır. Süreli oldukları için son gelişme  
     ve  haberleri de içerirler.” Bu özellikler aşağıdaki  yayınlardan hangisi için doğrudur? ( 5 puan )
          
           a). dergi                   b). öykü kitabı            c). ansiklopedi         d). hikaye
6.Yandaki grafikte yıllara göre zeytin üretimi verilmiştir.Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ( 5 puan )
A) 2000 ve 2002 yılarında eşit miktarda üretim yapılmıştır.
B) 2003 yılındaki üretim 2001 yılın daha fazladır.  
C) 1999 yılından 2003 yılına kadar üretim artmıştır.
D) Çift rakamlı yıllarda üretim daha fazladır.
7. Yaşadığı zamanın imkansızlıklarına rağmen gerçek şekline en çok benzeyen dünya haritasını ilk çizen  kişi aşağıdakilerden hangisidir? ( 5 puan )
          A) Marco Polo                B) Piri Reis         C) Kristof Kolomb         D) Magellan
8. ‘‘Tekerlek icat edilmeseydi daha ileriki zamanlarda otomobil icat edilmezdi’’ bu ifadeden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? ( 5 puan )
A).Yapılan bir icat, başka bir icadın temelini oluşturur.
B).İcatlar insan yaşamını kolaylaştırır.
C.Bazı icatlar zamanla önemini yitirir. 
D.Tekerlek önemli bir icat değildir
9:Yurdumuzda seracılık Akdeniz Bölgesinde oldukça gelişmiştir. Bunun nedeni ne olabilir? ( 5 puan )
A) Kışın bol yağışlı olması                                                    B) Kışların ılık geçmesi
C) Yazların sıcak ve kurak olması                                         D) Yeterli akarsuyun olması
10.Aşağıdaki yerlerden hangisi nüfus bakımından daha azdır? ( 5 puan )
a) Sulama imkanlarının çok olduğu bir alan
b) Ticaretin geliştiği bir yer
c) Yükseltinin çok fazla olduğu bir yer
d) Tarım imkanları fazla olan bir yer
11.Seçme ve seçilme hakkımızın bize yüklediği sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?( 5 puan )
a) Seçimlerde oy kullanmak
b) Bilgimizi ve rmüzü arrmak
c) İşimizi zamanında yapmak
d) Çevremizle sağlıklı iletişim kurmak
12.Aşağıdaki doğal veya tarihi varlık ile bulunduğu yeri eşleştiriniz( 5 puan)
1.Mevlana Türbesi                                         (…….)İzmir
2. Peri Bacaları                                              (……..)Konya
3.Efes Antik kenti                                         (……..) Denizli
4. Pamukkale Travanterleri                           (…….) Ürgüp-Göreme(Nevşehir)
5.Nemrut Dağı                                               (……) Adıyaman
13.Atatürk İlkelerini yazınız.(6 puan)
Advertisements
This entry was posted in 5. Sınıf Yazılıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s