>5. Sınıf 1. Dönem Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı

>

Dosya Konumunu İndir
…………………ÖĞRETİM YILI
ERTUĞRULGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
5 /B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU
I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı No              : 1
Toplantı Tarihi          : 22.10.2010
Toplantı Yeri            : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar :
1-Müdür Yardımcısı                                      :  …………………….
2- 5/B  Sınıf Öğretmeni                                 :  …………………….
3- İngilizce Öğretmeni                                  :  …………………….
4-Görsel Sanatlar öğretmeni                          :  …………………….  
5-Bilişim Teknolojileri                                   :  …………………….          
 
GÜNDEM:
1.        İlköğretim kurumları yönetmeliğinin toplantı ile ilgili kısmının okunması.
2.       Sınıfın genel durumu
3.       Sınıf içi başarının artırılması için alınması gereken tedbirler.
4.       Beslenme, temizlik, ders çalışma yöntemlerinin tespiti ve uygulanması.
5.       Sınıfta problemli öğrencilerin belirlenmesi, gerektiğinde aileye, okul idaresine haber verilmesi.
6.       Konuların işlenmesinde branşlar arası işbirliğinin sağlanması.
7.       Yazılı sınavlarda yığılma olmaması için böyle durumlarda ilgili öğretmenlerle görüşmeler yapılması.
8.       Dilek ve temenniler.
AÇILIŞ:
1.     Toplantı Okul Müdür Yrd …………………….başkanlığında gerçekleşmiştir.
2.    İlköğretim kurumları yönetmeliğinin toplantı ile ilgili kısmı ……………………. tarafından okundu; Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. İkinci yarıyılın ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır.
         İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı 28.08.2006 tarih ve 349
sayılı TALİM VE TERBİYE KURULU kararıyla kabul edilip 2007/ 2008 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.
       Sınıf öğretmeni tarafından sınıfın eğitim ve öğretime müsait olduğu belirtildi. Sınıfın fiziki açıdan çalışmaları engelleyebilecek bir durumunun olmadığı ifade edildi. Sınıfımızın bu yıl bilgisayar ve projeksiyon imkanının da olduğu söylendi.
       Sınıfımıza 3 öğrenci katılmıştır. Mervenur BODUR, Murat Can AÇIKGÖZ, Berkcan BERBER sınıfımıza bu yıl katılmıştır. Genelde uyum probleminin yaşanmadığını ve daha zamanla daha iyi olacağını belirtti
       Sınıfımız öğrencilerinden Hülya ERDOĞAN, Mustafa ÖZGÜR, Doğukan KARAKUŞ’ un öğrenme problemleri vardır.
Öğrencilerimizden Pınar KARADUMAN derslerde pasif görünür ama aktif hale getirilirse başarıları fark edilir denildi.
       Sınıf içi başarının artırılması için alınabilecek tedbirler konusunda, şube öğretmenleri şu fikirleri ileri sürdüler:
3- Görsel sanatlar öğretmeni Zekiye DURSUN Öğrencilerin başarılarını artırmak için ders çalışma yöntemlerini bilmesi gerektiğini düşünerek, okulun açıldığı ilk gün bu konuda uzmanların hazırladığı slaytları ve yazıları sınıfta okuyup incelediklerini, öğretmenlerin de girdikleri derslerle ilgili olarak özel çalışma yöntemlerini anlatırlarsa iyi olacağını,  ayrıca kitap, defter ve diğer ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olarak sınıfa getirilmesi konusunda titiz davranılmasının uygun olacağını düşünüyorum.” dedi.
İngilizce öğretmeni.     Gökhan ŞEN; “Öğrencilerin yabancı dil öğrenme isteği içinde olduklarını gördüm. Bu beni oldukça sevindirdi. Öğrencilerin okumaya sık sık teşvik edilmelerinin yararlı olacağına inanıyorum.  Tertip düzen açısında kılık ve kıyafetlerin yanı sıra defter, kitap ve diğer ders araç ve gereçlerinin de düzenli olarak kullanılması için öğrencileri uyarmak gerekir. Defterlerde yalnızca kırmızı kalem ve siyah kurşun kalem kullanılmasına izin verelim” dedi.
      
       Sınıf öğretmeni Mustafa KARANFİLOĞLU: “Verilen ödevler mutlaka kontrol edilmeli. derslere hazırlıksız gelen öğrencilere karşı davranışlarımızda birliktelik sağlanmalı.” dedi. Bütün derslerde bitişik yazı yazılmasına istedi. Sınıfta öğrencilerin parmak kaldırarak söz almalarına karşı ortak bir tavır almamız gerektiğini söyledi.
      
       Ayrıca deneme sınavlarının yapılarak öğrencilerin seviyelerini yükseltmek için daha fazla gayret gösterilmesine karar verildi. Öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için haftalık çalışma planlamasının yapılması, planlamaya uyulup uyulmadığının aileleri ile diyalog kurularak gerekirse öğretmenlerin öğrencileri evlerinde ziyaret ederek kontrol edilmesi dile getirildi.  
4-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cemil DEDEOĞLU; öğrencilerin sınıfa beslenmelerini düzenli bir şekilde yaparak gelmelerinin onlar için yararlı olacağını, bu konuda öğrencilere sık sık hatırlatmaların yapılmasının gerektiğini söyledi. Temizlik, kılık kıyafet konusunda da öğrencilerle ilgilenilmesinin gerektiğini belirtti. Özellikle beslenme yerine kantinden bisküvi, çikolata, cips vb sağlıksız yiyeceklerle beslenmemeleri konusunda sürekli derslerde uyarmalıyız şeklinde düşüncesini açıkladı.
Beslenme ve spor alışkanlığı bu yaşlarda kazandırılırsa hayat boyu devam eder.
   5- Sınıfın gerek sınıf öğretmeni gerekse diğer öğretmenler tarafından daha iyi tanınmaya çalışılması gerektiği, ancak ilerde karşılaşılabilecek sorunları diyalogla halledilmesi dile getirildi.
6-    Konular işlendikçe ve yeri geldikçe branşlar arası işbirliğinin sağlanılmasından kaçınılmaması gerektiği kurul başkanı tarafından ifade edildi.
7-Yazılı sınavlarda yönetmeliğe göre bir günde ikiden fazla yazılı yapılamayacağı, yazılı tarihinin  en az bir hafta  öncesinden duyurulmasının ve sonuçların da yine 10 gün içerisinde ilan edilmesinin bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.
8-Başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle kurul başkanı Lütfidin ŞENTÜRK tarafından toplantıya son verildi.

        ERTUĞRULGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5 – B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

1.Öğrencilerin ders çalışma teknikleri ve araç gereç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, ders araç gereçlerinin haftalık ders dağılım çizelgesi doğrultusunda hazırlanması için özendirilmesine,
2. Öğrencilerin yapacakları ödevler, projeler ve çalışmaların mutlaka kontrol edilip derse hazırlıklı gelmelerin sağlanmasına,
3. Derslerin öğrenci seviyelerin dikkate alınarak işlenmesine,
4. Haftalık çalışma planlarının yapılıp öğrencilere ve ailelere bildirilmesi ile ortak bir kontrol sisteminin oluşturulmasına,
5. Beslenme, temizlik kılık kıyafet konusunda sık sık hatırlatmalar yapılmasına, velilerle görüşülmesine.
6. Sınıfın gerek sınıf öğretmeni gerekse diğer öğretmenler tarafından daha iyi tanınmaya çalışılması gerektiğinden ailelerle görüşme yoluna gidilmesine
 
7. Yazılı sınavlarda yönetmeliğe göre bir günde ikiden fazla yazılı yapılamayacağı, yazılı tarihinin en az bir hafta öncesinden duyurulmasının ve sonuçların da yine 10 gün içerisinde ilan edilmesinin bir zorunluluk olduğu ve sınav tarihlerinin sınıf öğretmenine önceden bildirilmesine karar verildi.
…………………                …………………          …………………
Müdür Yardımcısı                5 – B Sınıfı Öğretmeni               İngilizce Öğretmeni  
     …………………                                  …………………
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni                   Görsel Sanatlar Öğretmeni
        
…………………
Okul Müdürü

        ERTUĞRULGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5 – B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

1.Öğrencilerin ders çalışma teknikleri ve araç gereç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, ders araç gereçlerinin haftalık ders dağılım çizelgesi doğrultusunda hazırlanması için özendirilmesine,
2. Öğrencilerin yapacakları ödevler, projeler ve çalışmaların mutlaka kontrol edilip derse hazırlıklı gelmelerin sağlanmasına,
3. Derslerin öğrenci seviyelerin dikkate alınarak işlenmesine,
4. Haftalık çalışma planlarının yapılıp öğrencilere ve ailelere bildirilmesi ile ortak bir kontrol sisteminin oluşturulmasına,
5. Beslenme, temizlik kılık kıyafet konusunda sık sık hatırlatmalar yapılmasına, velilerle görüşülmesine.
6. Sınıfın gerek sınıf öğretmeni gerekse diğer öğretmenler tarafından daha iyi tanınmaya çalışılması gerektiğinden ailelerle görüşme yoluna gidilmesine
7. Yazılı sınavlarda yönetmeliğe göre bir günde ikiden fazla yazılı yapılamayacağı, yazılı tarihinin en az bir hafta öncesinden duyurulmasının ve sonuçların da yine 10 gün içerisinde ilan edilmesinin bir zorunluluk olduğu ve sınav tarihlerinin sınıf öğretmenine önceden bildirilmesine karar verildi.
…………………                …………………          …………………
Müdür Yardımcısı                5 – B Sınıfı Öğretmeni               İngilizce Öğretmeni  
     …………………                                  …………………
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni                   Görsel Sanatlar Öğretmeni
        
…………………
Okul Müdürü
Advertisements
This entry was posted in Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s